Wydawnictwo

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu wydaje książki naukowe i dydaktyczne z zakresu szeroko rozumianej problematyki ekonomicznej. Autorami większości wydawanych książek są pracownicy Uczelni. W ofercie handlowej znajdują się publikacje, prezentujące zagadnienia: teorii i organizacji zarządzania, handlu i usług, marketingu, ekonomiki produkcji, ekonomiki konsumpcji, finansów przedsiębiorstw, ubezpieczeń, rachunkowości, polityki gospodarczej i planowania rozwoju, handlu międzynarodowego, logistyki i transportu, prawa gospodarczego, gospodarki przestrzennej, historii myśli ekonomicznej, ekonomii matematycznej, matematyki, ekonometrii, demografii, statystyki, towaroznawstwa, polityki społecznej, a także również pozycje z zakresu nauk społecznych: filozofii, psychologii, socjologii i politologii. Książki naukowe, będące ukoronowaniem badań i analiz prowadzonych na Uczelni adresowane są przede wszystkim do specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Publikacje dydaktyczne, przeznaczone głównie dla studentów UEP, cieszą się również zainteresowaniem ze strony praktyków życia gospodarczego.