Redakcja – Komitet redakcyjny

Redaktor tematyczny

Redaktorem tematycznym jest każdorazowo redaktor naukowy danego numeru czasopisma.

Redaktor statystyczny

dr Krzysztof Szwarc

Redaktor językowy