Dla Autorów

Zasady formatowania
Wskazówki
Przykład w języku polskim
Przykład w języku angielskim
Oświadczenie dotyczące przeniesienia autorskich praw majątkowych w języku polskim oraz w języku angielskim.